Tango Inspiration 

Grundkurser  för dig som vill prova på dansernas dans - tango och lära känna den rika tangokulturens musik och dans. 

Prova på argentinsk tango 
Tisdag 4 september kl 19.15 - 20.30 eller fredag 7 september kl 19-20.15
Anmälan cristinaochtommy@hotmail.com. Om du väljer att fortsätta grundkursen (se nedan) ingår din "prova på avgift på 100 kr" i kursavgiften.

Grundkurs i argentinsk tango, 10 lektioner. 
Start tisdag 4 september, kl 19.15 - 20.30 Förkunskaper: inga. Avgift: 1600 kr. 

Grundkurs i argentinsk tango, 10 lektioner
Start fredag 7 september kl 19.00 - 20.15. Förkunskaper: inga. Avgift: 1600 kr.

Övrigt

Om du missar en lektion kan du ta igen den på parallellkursen.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

 

 

  

 

 

Start tisdag 7 februari, kl 17.45 -19.00

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

 

 

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner

 

Start fred 10 februari, kl 19.00 - 20.15

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

TANGOKurser HÖSTterminen 2018

Fortsättningskurserna breddar och fördjupar musikalitet, steg och figurer. 

 

Fortsättning 1 - Tangons andra universum - Cruzadasystemet, 10 lektioner
Start torsdag 6 september kl 17.45 - 19.00. Förkunskaper: Grundkursen eller motsvarande. Avgift: 1600 kr.

Fortsättning 2 - konsten att dansa på liten yta med anpassade stegslingor, 10 lektioner 
Start torsdag 6 september kl 19.15 - 20.30. Förkunskaper: Fortsättning 1 eller motsvarande. Avgift: 1600 kr.  

Fortsättning 4 - Att dansa till olika orkestrar och låta sig inspireras av olika milongueros, 10 lektioner
Start tisdag 4 september kl 17.45 - 19.00. Förkunskaper: Fortsättning 3 eller motsvarande. Avgift: 1600 kr. Enstaka lektioner: 200 kr
 
Fortsättning 5 - Fördjupning av musikalitet, teknik, navigation, steg, rörelser och binda ihop figurer och stegslingor, 10 lektioner
Start fredag 7 september kl 17.30 -18.45. Förkunskaper: Fortsättning 4 eller motsvarande. Avgift: 1600 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

Info: www.tangoinspiration.com
Anmälan: CristinaochTommy@hotmail.com

Övrigt: Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på annan kurs.

 

På tangoäventyr med Cristina Ramirez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen teknik är ett forum för att utveckla och fördjupa din egen tango. Ny kurs för män startar 13 oktober. Se info nedan.

 

Kvinnans egen teknik - Magiska fötter: grunder, Start lördag den 8 september, kl. 13:30 – 14:15, 10 lektioner

Magiska fötter ingår i en serie för fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans samt övar att ta plats när du skapar dansen tillsammans med mannen.

Obs! Ingen partner behövs. Förkunskap: Inga.

Dropp in lektioner: 200 kr. Avgift 10 lektioner: 1600 kr.

Kvinnans egen teknik - Magiska fötter: karaktär och personlighet, Start lördag den 8 september, kl. 12:30 – 13:15, 10 lektioner

Dramatiska som blixtnedslag, sjungande som fåglar, lätta som fjärilar, tunga som ett gråtande hjärta eller mjuka som en smekning ... Fötterna, spegel av kvinnans hjärta, kan bli magiska och är tema för den här kursen. Vi jobbar med teknik för karaktär, musikalitet och personlighet i kvinnans konstnärliga utryckt.

Förkunskaper: Magiska fötter, grunder, en hel termin

Dropp in lektioner: 200 kr. Avgift 10 lektioner: 1600 kr. 

Ny kurs - Mannens egen teknik - Den magiske dansaren - grunder. Start lördag den 13 oktober, kl 11.30 - 12.15, 4 lektioner

Den magiske dansaren behärskar konsten att obehindrat röra sig runt dansgolvet bland många andra dansande par samtidigt som han är lyhörd mot kvinnans tolkning av dansen när hon låter de djupaste känslorna komma fram i tangoform. Han behöver behärska den egna tekniken till fullo för att navigera med precision och kommunicera med kvinnan. Men vilka är de tekniska nycklarna som möjliggör parets navigation i full kommunikation med varandra? Hur etablerar man kontakten i omfamningen som öppnar kanalen till varandra? Åt vilket håll kommer nästa steg att tas? Hur långt kommer nästa steg att bli? När går vi tillsammans? Var stannar vi? När är kvinnan klar?

Välkommen till en kurs i tangomannens egen teknik med fokus på hållning, elegans, precision i stegen, musikalitet samt nycklar till improvisation i kommunikation med kvinnan. Ingen partner behövs. Förkunskap: Inga.

Dropp in lektioner: 200 kr . Avgift 4 lektioner:  700 kr. 

 

 

 

Övrigt för alla kurser

Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs eller i parallellkurs.

Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

Info: www.tangoinspiration.com
Anmälan: cristinaochtommy@hotmail.com


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDKURSer ARGENTINSK TANGO

FORTSÄTTNINGskurser Argentinsk tango

Kurser i egen teknik för kvinnor resp.  män