Tango Inspiration 

Grundkurser  för dig som vill prova på dansernas dans - tango och lära känna den rika tangokulturens musik och dans.

 

Nya grundkurser

start 6 och 8 februari

 

Grundkurs torsdagar, argentinsk tango, 12 lektioner

Start  6 feb kl 17.45-19.00. Förkunskaper: inga.  Avgift: 1950 kr.

 

Grundkurs lördagar, argentinsk tango, 6 lektioner

Start 8 feb kl 13:30-14:45.  Förkunskaper: inga.  Avgift: 1100 kr.

Övrigt

Om du missar en lektion kan du ta igen den  nästa termin eller på annan motsvarande kurs.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

 

 

 

Start tisdag 7 februari, kl 17.45 -19.00

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

 

 

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner

 

Start fred 10 februari, kl 19.00 - 20.15

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

TANGOKurser HÖSTterminen 2019

Fortsättningskurserna breddar och fördjupar musikalitet, steg och figurer. 

 

Nya fortsättningskurser

start 4-7 februari

 

fortsättning 1 - Tangons andra universum - Cruzadasystemet, 12 lektioner

Start fredag 7 feb kl 19.00 – 20.30. Förkunskaper: Du bör ha dansat i minst en termin. Avgift: 1950 kr.

Fortsättning 2 - Konsten att dansa fullt ut på liten yta, 12 lektioner

Start torsdag 6 feb kl 19.15 - 20.30. Förkunskaper: Du bör ha dansat i minst två terminer. Avgift: 1950 kr. 

Fortsättning 3- Hitta flytet i dansen: binda ihop och variera stegslingor som bakåtocho, ocho cortado, giros, 12 lektioner

Start tisd 4 feb kl 19.15 - 20.30. Förkunskaper: du bör ha dansat i minst tre terminer. Avgift: 1950 kr.

Fortsättning 4 - Att dansa till olika orkestrar och inspireras av olika milongueros, 12 lektioner

Start tisdag 4 feb kl 17.45 - 19.00. Förkunskaper: du bör ha dansat i minst 4 terminer. Avgift: 1950 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

Fortsättning 5 - Fördjupning av musikalitet, teknik, navigation, steg, rörelser och binda ihop  figurslingor,      12 lektioner

Start fredag 7 feb kl 17.30 -18.45. Förkunskaper: du bör ha dansat i minst 4 terminer. Avgift: 1950 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

Övrigt

Om du missar en lektion kan du ta igen den  nästa termin eller på annan motsvarande kurs.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

Egen teknik är ett forum för att utveckla och fördjupa din egen tango.  

 

Nya kurser i egenteknik med Cristina Ramirez start 8 februari

 

Magiska fötter, grunder.                                  Start lördag 8 feb, kl 12.30 - 13.15                      12 lektioner
Magiska fötter ingår i en serie för kvinnor med fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans i rörelsen och övar att ta plats för att skapa dansen tillsammans med mannen. Obs! Ingen partner behövs.                                                  Förkunskap: Inga. Avgift: 1800 kr, 200 kr/lektion.

Magiska fötter: karaktär                                  Start lördag 8 februari kl 11.30 - 12.15               12 lektioner
Dramatiska som blixtnedslag, sjungande som fåglar, lätta som fjärilar, tunga som ett gråtande hjärta eller mjuka som en smekning ... Fötterna, spegel av kvinnans hjärta, kan bli magiska och är tema för den här kursen. Vi fördjupar och underhåller teknik, karaktär, musikalitet och personlighet i kvinnans konstnärliga utryckt.      Förkunskap: Magiska fötter grunder på en hel termin.  Avgift: 1800 kr, 200 kr/lektion.

 

Övrigt för alla kurser:                                             Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs eller i parallellkurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

 

GRUNDKURSer TANGO

FORTSÄTTN. kurser  tango

TANGOKurser i egen teknik för kvinnor resp.  män