Tango Inspiration 

Grundkurser  för dig som vill prova på dansernas dans - tango och lära känna den rika tangokulturens musik och dans.

 

Pågående kurser som går att

hoppa in i

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner (torsdagar)

Start torsdag 8 februari kl 17.45-19. Inga förkunskaper behövs. Avgift 1800 kr.

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner (fredagar) 

Start 9 februari kl 19-20.15. Inga förkunskaper behövs. Avgift 1800 kr.

 

Övrigt

Om du missar en lektion kan du ta igen den på parallellkursen.

För info och anmälan kontakta oss på cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

 

 

  

 

 

Start tisdag 7 februari, kl 17.45 -19.00

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

 

 

 

Grundkurs i argentinsk tango, 12 lektioner

 

Start fred 10 februari, kl 19.00 - 20.15

 

Förkunskaper: inga

 

Avgift: 1600 kr.  

TANGOKurser vårterminen 2018

Fortsättningskurserna breddar och fördjupar musikalitet, steg och figurer.

 

Pågående kurser som det går att

hoppa in i.

 

Fortsättningskurs 1 Tangons andra universum - Cruzadasystemet, 12 lektioner

Start torsdag 8 februari, kl 19.15 -20.30

Förkunskaper: Du bör ha gått grundkursen en hel termin eller motsvarande. Avgift: 1800 kr.

Fortsättningskurs 3- Konsten att dansa på liten yta med olika stegslingor, 12 lektioner

Start tisdag 6 februari kl19.15-20.30. Förkunskaper Fortsättningskurs 1 eller motsvarande. Avgift 1800 kr.

Fortsättningskurs 4 - Att dansa till olika orkestrar och låta sig inspireras av milongueros, 12 lektioner

Start tisdag 6 februari kl 17.45-19. Förkunskaper: fortsättning 3 eller motsvarande. Avgift 1800 kr. Enstaka lektioner 200 kr.

Fortsättningskurs 5 - fördjupning av musikalitet, teknik, navigation, steg, rörelser och binda ihop figurer och stegslingor, 12 lektioner

Start fredag 9 februari kl 17.30-18.45. Förkunskaper: fortsättning 4 eller motsvarande. Avgift 1800 kr. Enstaka lektioner 200 kr.

Övrigt: Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på annan kurs.

Mer info och anmälan till våra kurser kontakta oss på email cristinaochtommy@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magiska fötter är ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tango.

 

Nya kurser startar lördag 7 april 201

 

Magiska fötter 1: Grunder, 5 lektioner kl 14.15-15.15 
Magiska fötter ingår i en serie för fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans i rörelserna och övar att ta plats för att skapa dansen tillsammans med mannen.
Obs! Ingen partner behövs. 
Förkunskap: Inga.

Start lördag 7 april kl. 14.45-12.45
Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 250 kr 

Magiska fötter 4: Personlighet, 5 lektioner, kl 11.45-12.45
Vi är inte en kvinna, utan flera kvinnor lever inom oss. Vi har givit våra kroppar rätt teknik att måla musiken med när vi dansar:    Magiska fötter 1. Vi har fått rutin på vanliga kombinationer så att vi kan fokusera på kommunikationen med vår partner när vi dansar i en tät omfamning:   Magiska fötter 2. Vi har hittat ett språk för kroppen och fötterna att utrycka olika karaktärer:                         Magiska fötter 3. Och nu är det dags att använda de olika karaktärerna till olika orkestrar för att dansa personligt och varierat beroende på vilken musik som spelas och hur vi känner oss. Välkomna, ni kvinnor som har gått den långa vägen, till Magiska fötter 4, för nu är det daxs att ta fram de olika kvinnor som bor inom oss när olika orkestrar spelar till dans.
Förkunskap: Magiska fötter 3.

Start lördag 7 april kl 11.45 - 12.45
Avgift: 1200 kr. Enstaka lektioner: 250 kr

 

Övrigt

Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs eller i parallellkurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

Info: www.tangoinspiration.com
Anmälan: cristinaochtommy@hotmail.com

 

Pågående kurser

Prova på Magiska fötter - Kvinnans egen teknik i tango
Lördag 10 febr kl 14.15 -15.15. Avgift 100 kr. Om du väljer att fortsätta grundkursen (se nedan) ingår din prova på avgift i kursavgiften.

 

Magiska fötter 1: Grunder, start lördag 10 februari, kl. 14.15 - 15.15,  6 lektioner
Magiska fötter ingår i en serie för fördjupning av egen teknik som en förutsättning för att utveckla tangokvinnans komplexa och mångfacetterade roll. Vi jobbar med grundteknik för hållning, gå i högklackade skor med elegans i rörelserna och övar att ta plats för att skapa dansen tillsammans med mannen. Obs! Ingen partner behövs.
Förkunskap: Inga. Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

 
Magiska fötter 2: Figurer, start lördag 10 februari, kl 13.00 - 14.00, 6 lektioner

Tangon bygger på improvisation och skapas av det dansande paret i nuet. Inga koreograferade och förbestämda figurer bör störa närvaro i skapelsen av varje steg. Men en förutsättning för det är att dansarna behärskar olika utgångar och byte av riktning för att lösa navigationens flöde. Vi övar därför på att få smidighet i rörelserna som bildar de populäraste figurerna. 
Förkunskaper: Magiska fötter 1. Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 200 kr
 

Magiska fötter 3: Karaktär, start lördag 10 februari, kl 11.45 - 12.45, 6 lektioner
Dramatiska som blixtnedslag, sjungande som fåglar, lätta som fjärilar, tunga som ett gråtande hjärta eller mjuka som en smekning ... Fötterna, spegel av kvinnans hjärta, kan bli magiska och är tema för den här kursen. Vi jobbar med karaktär och teknik för fotens rörelser.
Förkunskap: Magiska fötter 2. Avgift: 1000 kr. Enstaka lektioner: 200 kr

 
Övrigt för alla kurser:
Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs eller i parallellkurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

Info: www.tangoinspiration.com      

Anmälan: cristinaochtommy@hotmail.com

 

Övrigt för alla kurser: Om du missar någon lektion har du den innestående och kan ta igen den på nästa kurs eller i parallellkurs. Kurserna utvecklas hela tiden och innehållet förbättras med nya tangoinsikter som gör kurserna till ett forum för oss kvinnor att utveckla och fördjupa vår egen tangoresa genom tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDKURSer ARGENTINSK TANGO

FORTSÄTTNINGskurser Argentinsk tango

Kurser Magiska fötter - Kvinnans egen teknik i tango 

OBS! torsdag 29, fredag 30 och lördag 31 mars är det ingen lektion pga Påskhelgen.